Det er en klisje å si at levende  bilder er sterkt, effektivt eller virkningsfullt.  Men det er jo sant!  Vi ser det jo igjen og igjen, gode filmer med et klart budskap, bevisst sin målgruppe og sin hensikt, virker!  Og vi tror det skal være ekte mennesker av kjøtt og blod, med uttrykk, styrker og svakheter, i ruta, ikke kjønnsløse animasjonsfigurer.  Vi tror kvalitet i bilde, foto og fortellerteknikk også sier noe om den bedriften eller organisasjonen som står bak.  Og, bare for å ha sagt det; kvalitet behøver ikke koste skjorta!  


Betonmast er et entrepenørselskap som tar HMS på alvor.  Samtidig har de en utfordring med at en del av arbeiderne deres ikke snakker norsk eller engelsk.  Så de ønsket en film som kunne kommunisere hvor viktig helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet er for alle, men uten bruk av replikker og snakk.  Og de ønsket å treffe følelser, bruke noe av det som kanskje er unikt med film, at det kan treffe i mageregionen.  

I sammen runde laget også Betonmast et knippe filmer som tok for seg hvert sitt område av HMS-sektoren deres.  Dette er korte, enkle, rimelige filmer, ikke laget for å vinne priser, men for å kommunisere de viktigste huskereglene uten å bruke snakk og språk.  

Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek produserer og låner ut lydbøker og punktskriftbøker. I denne enkle filmen møter Roy Jacobsen Sigrun Fossen, som forteller hva NLB betyr i hennes hverdag og hvordan hun bruker NLB. Byrå: Kikkut Kommunikasjon. Plattform: SoMe og Nett. Hensikt: Få helsearbeidere til å bli klar over NLBs tilbud og å kunne hjelpe de som trenger det igang som bruker på NLB.

Arbeidsplassene i Nordsjøen er i ferd med å endre seg.  Før ble mesteparten av oljen hentet opp fra plattformer.  Nå tar undersjøiske installasjoner over.  Disse blir montert og vedlikeholdt fra flerbruksfartøy og der gjelder ikke norsk lov!  Vi lagde denne filmen, Utenfor loven, for Manifest Tankesmie og fagforeningen IndustriEnergi.  

Filmen over ble så mye sett og brukt, at den fikk en oppfølger.  Uten kontroll går mer i dybden på problemstillingen om de nye arbeidsplassene i Nordsjøen.  Disse filmene har vært med å å flytte oppmerksomhet og opinion i så stor grad at det nå ser ut til å bli lovendring.  Oppdragsgiver er også her tenketanken Manifest og IndustriEnergi.  

Innovasjon Norge kårer hvert år vinnere til det de kaller Bygdeutviklingsprisen.  Tre finalebedrifter skulle presenteres i den forbindelse og første film ut er Fru Blom.  Dette er enkle og korte filmer, men fine eksempler på hva man kan få til på en knapp opptaksdag og for en svært rimelig penge.  

Norwegian Antibodies bruker egg til å lager antistoffer og det er de faktisk størst i verden på!  Norsk dyrehelse gjør det mulig at høykostlandet Norge kan lage produkter i denne nisjen og eksportere til hele resten av verden.   

Geitmyra matkultursenter er en stiftelse som skal bidra til at så mange barn og unge som mulig blir glade i mat som gjør dem godt!  


Se flere filmer: